Rolinka van Markus

Op 3 april 1975 geboren in Haarlem en getogen in Heemstede.

Van 1995 t/m 1999 gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool Larenstein toen nog in Deventer. De opleiding veehouderij met afstudeerrichting Paardenhouderij en Bedrijfskunde afgerond.

Stages gevolgt bij Ormanex adviesbureau en Productschappen voor Vee Vlees en Eieren voor Sectorbestuur Paarden. Inmiddels overgegaan in de Sector Raad Paarden.

Werkzaam bij:

 • Productschappen voor Vee Vlees en Eieren als beleidsmedewerker sectoren Eieren en Paardenhouderij en secretaris Sectorraad Paarden 1999-2002
 • Verin BV als verificatiemedewerker. Opzetten certificeringsorganisatie voor certificering van Varkensvlees 2002-2004
 • SIRAconsulting BV, consultingsbureau voor vermindering administratieve lasten bij (semi)overheden als consultant 2004-2008
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug als leidinggevende van de Frontoffice van afdeling Vergunning en Handhaving. Opzetten van een inhoudelijk integrale en vraaggerichte dienstverlening. Tijdelijk plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling vergunninge en Handhaving. 2008-2013
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug nog deeltijd werkzaam als dorpscoördinator. Vraaggericht werken vanuit de dorpen vormgeven en initiatieven van inwoners richting de vakafdelingen van de gemeente brengen. 2013 tot heden.
 • ROScoaching als coach en trainer. Bij de coaching en traingingen zetten wij paarden in als co-coach. 2011 tot heden

Ontwikkeling tot ROScoaching:

 • In 2005 loopbaancoachingstraject gevolgd bij Natuurlijk Anders. Met uitkomst: Mijn paardenhouderij opleding combineren met coaching en ontwikkeling van mensen. In de natuur aan het werk zijn.
 • Opzoek naar woon/werklocatie waar deze activiteiten ontwikkeld konden worden.
 • In 2009-2010 level 1 van de opleiding Equine Assited Coaching gevolg bij Opleidingscentrum Keulseweg.
 • In 2010 aankoop woon- en bedrijfslocatie in Nijkerveen, centraal in Nederland.
 • In 2010-2011 level 2 van de opleiding Equine Assited Coaching gevolg bij Opleidingscentrum Keulseweg.
 • In 2011 Van Markus Coaching met activiteit ROScoaching opgericht.
 • In 2011 Intensieve samenwerking aangegaan met Natuurlijk Anders, Paardenplezier en Opleidingscentrum Keulseweg op gebied organisatie persoonlijke ontwikkelingsreizen en begeleiden van coachings- en opleidingstrajecten.

Competenties:
Verbindend, visie bepaalend, inspirerend, innoverend, verdieping, energiek, overzicht